Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

CropSAT och UAV Trial Tool

Laboratory for intelligent agricultural decision support systems (LADS): CropSAT och UAV Trial Tool

Hållbar intensifiering i jordbruket är nödvändigt för framtidens krav på produktion och miljöpåverkan. Här presenteras två hjälpmedel: CropSAT är det första systemet i sitt slag i Skandinavien. Med gratis satellitdata kan jordbrukaren optimera produktionen på varje del av fältet. UAV Trial Tool löser flera flaskhalsar för praktisk tillämpning av drönartekniken i växtodlingsförsök. Ett stort steg för bred och effektiv användning.

Läs mer om forskningsprojektet