Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

DecideIT

Beslut fattas vanligen under helt felaktiga föreställningar, vilket ofta får olyckliga effekter.

Vi har utvecklat världsledande modeller och algoritmer för att ge ett kraftfullt stöd till analytiskt, systematiserat och tydligt beslutsfattande för att åstadkomma kvalitet i mål- och strategiarbete inom en mängd olika sektorer.

Läs mer om forskningsprojektet