Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

Digital Cellulosa

I framtiden kommer alla objekt att vara uppkopplade. Cellulosa är återvinningsbart och därmed ett mycket attraktivt materialval för ett hållbart digitalt samhälle.

I projektet "Digital Cellulosa" kombinerar vi cellulosa och elektroaktiva material för att skapa elektrisk funktionalitet i cellulosabaserade material och produkter, så att sådana produkter kan kommunicera digitalt med omvärlden.

Tillämpningsområdena inkluderar t.ex. hälsovård, förpackningar, energilagring.