Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

Digital egenvård

- för ökad delaktighet och bättre hälsa

Denna plattform möjliggör för personer med diabetes att ta makten över sin egenvård och hälsa. Den digitala vårdplanen i form av en app utgår från patientens behov och gör det möjligt att dela information om mål, behandling, planerade aktiviteter och utfall mellan patient och vårdgivare. Tjänsten har utvecklats i samarbete mellan patient, vård och forskning och används på flera vårdcentraler.

Läs mer om forskningsprojektet