Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Digital uppföljning och prevention av kronisk sjukdom

MoodMapper-appen möjliggör digital uppföljning av sjukdomsförlopp vid kronisk psykisk sjukdom.

För varje återfall tar återhämtningen längre tid. Sensordata från patientens mobilanvändning analyseras med hjälp av maskininlärning för att upptäcka förändringar som är möjliga riskmarkörer för återfall. Preventiva insatser kan ske i tid, vilket möjliggör mer effektiv vård som dessutom genererar en hälsoekonomisk vinst. Teknologin kan tillämpas även för andra patientgrupper.