Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Digitaliserad kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner mot industri 4.0

Winterias system är en innovation för kvalitetssäkring och processtyrning av svetsning.

Innovationen har sin grund i att på ett nytänkande sätt hantera våra naturresurser mer hållbart och minska utsläpp av växthusgaser samtidigt som den förtjänstfullt kan bidra till att viktiga svenska näringsgrenar behåller och stärker sin ledande position på världsmarknaden.

Läs mer om forskningsprojektet