Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

Dynamic Topologies

Deep learning är en av de mest framgångsrika teknikerna inom AI. Tekniken härmar naturliga nervsystem, men nätverkens arkitekturer är statiska och byggs för hand.

Dynamic Topologies Sweden AB tar analogin till naturliga nervsystem ett steg längre och imiterar neuroplasticitet genom att låta nätverksarkitekturerna växa fram automatiskt och efter behov. Metoden är patentsökt och vidgar tillämpningsområdet för deep learning.