Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

ERAS minskar komplikationer och vårdtid med 30-50% vid större operationer genom att införa bästa behandling på alla nivåer kring operationerna genom användning av ett moln-baserat IT (ERAS Interactive Audit System) stöd för daglig användning.

ERAS erbjuder träning av team baserad vård för kontinuerliga förbättringar. ERAS som projekt drivs i nära samarbete mellan den akademiska delen ERAS Society och den kommersiella - Encare AB.

Läs mer om forskningsprojektet