Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Hållbar livsmedelskedja genom minskat matsvinn i restauranger och storkök

Matsvinn är ett enormt problem då väldiga resurser går till spillo när mat produceras i onödan.

Problemet är inte av teknisk karaktär, dock kan digitaliseringen användas som ett medel för att driva en beteendeförändring som krävs för att effektivisera livsmedelssystemet. Vår forskning skapar metoder och förutsättningar för att ta fram digitala verktyg för att optimera produktionen i restauranger.