Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Incipientus - Touch-free quality control simplified

Touch-free quality control simplified

Incipientus erbjuder patenterad teknik för beröringsfri, visualisering, övervakning, karakterisering och direkt produktionslinje kontroll för Industry 4.0. Vår teknikplattform är tillämpbar inom alla branscher som hanterar industriella vätskor. De mät och servicetjänster vi erbjuder nyttjar digitaliseringens möjligheter genom den stora mängd data som bolaget samlar in och processar via den digitala plattform som bolaget kontinuerligt utvecklar.

Läs mer om forskningsprojektet