Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

InFeRa

- en ny 3D avbildningsmetod som ger rumslig, mekanisk och ämnesspecifik information.

Det finns ett stort behov av tredimensionella ämnesspecifika bilder tagna direkt i brusiga miljöer för att förstå hur och varför specifika ämnen bildas eller påverkar materialegenskaper. För att möjliggöra detta utvecklar vi en avbildningsmetodik – InFeRa - med många tillämpningsområden där rumsligt koherent InterFerometrisk (InFe) avbildning som ger information om struktur kombineras med stimulerad Raman spridning (Ra) som uppvisar biokemiska processer.

Läs mer om forskningsprojektet