Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

miniQ

Med en växande andel äldre i samhället, och en tilltagande läkemedelsanvändning, behövs bättre metoder för att säkerställa kvalitet och säkerhet i läkemedelsanvändningen.

Inget beslutsstöd för äldres läkemedelsanvändning är lika mångsidigt som miniQ. Arkitekturen, med moduler, inte bara för professionen utan också för äldre/anhöriga, samt flexibla algoritmer för att anpassa systemet till olika patientgrupper, länder mm är både innovativ och unik.

Läs mer om forskningsprojektet