Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Monivent

3-6% av nyfödda behöver andningshjälp vid födseln. Luft pumpas manuellt ner i barnets lungor men för stora eller små luftvolymer riskerar orsaka skador på lungor och hjärna.

Med hjälp av utvecklad algoritm och trådlöst integrerade sensorer som mäter luftflödet i masken ges vårdgivaren kontinuerlig återkoppling på viktiga parametrar och kan anpassa ventileringen för att säkerställa en effektiv och skonsam behandling.