Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Mymo Terminal

Transportbranschen är fragmenterad vilket leder till att överlämning av gods orsakar många stop i arbetet som orsakar onödiga väntetider och många mils körning i onödan.

MymoTerminal är en global prenumerationsbaserad tjänst som sammanlänkar affärsprocesser genom att överlämningspunkterna digitaliseras och integreras med övriga system. Förutom enkel delning av transportdata erbjuds smarta tilläggstjänster som självbetjäning vid ankomstregistrering, tilldelning av portar och slot-tider.

Läs mer om forskningsprojektet