Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

NEAD

Digitaliseringen öppnar upp oanade möjligheter i energiomställningen. Nordic Energy Audit är ett start-up företag som erbjuder digitala energidatahanteringslösningar för kunder.

Genom en digital kunskapsplattform kan företag dels öka sin produktivitet och lömsahet tack vare minskade  energikostnader men också kostnadseffektivt uppfylla och överträffa de högt  ställda miljökraven som ställs från myndigheter, bl.a. Länstyrelser vad gäller miljöbalkens krav på egenkontroll av energianvändningen.

 

Läs mer om forskningsprojektet