Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Nya bildbiomarkörer

för effektivare behandling av cancer och demens

Modern behandling av viktiga folksjukdomar kan vara framgångsrik, men för att undvika onödiga biverkningar och kostnader är det viktigt att ställa diagnos tidigt och utvärdera behandlingseffekt så snart som möjligt. Vår vision är att nya bildrelaterade sjukdomsmått (bildbiomarkörer), baserade på artificiell intelligens, förser behandlande läkare så tidigt som möjligt med den information som krävs för att välja rätt behandling.

Läs mer om forskningsprojektet