Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren är en evidensbaserad innovation för att stärka motståndskraften mot digital desinformation.

Nyhetsvärderaren är det första digitala verktyget som på ett vetenskapligt sätt samlar in empiriska data och tränar individer i digital källkritik utifrån evidens framtagna av forskare i psykologi, utbildningsvetenskap och AI. I verktyget används den senaste forskningen för att stimulera kritisk och konstruktiv hantering av digital information.

Läs mer om forskningsprojektet