Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Prehabilitering inför operation med innovativ digital teknik

Femtio procent av Sveriges befolkning har ohälsosamma levnadsvanor (fysisk inaktivitet, alkoholanvändning, rökning, övervikt) och löper mycket hög risk för morbiditet och mortalitet i samband med operation.

Resurser saknas för att erbjuda patienter som ska opereras behandling för att minska risken för kostsamma komplikationer. Modern digital teknik via en app, som innehåller ett individuellt utformat program och stöd av specialutbildad vårdpersonal är lösningen.

Läs mer om forskningsprojektet