Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

Realtime Previsualization

Projektet har utvecklat nya digitala verktyg för att skapa animerade bildmanus, så kallade previsualiseringar.

Detta gör att filmteam på ett snabbt och intuitivt sätt kan testa visuella idéer och kommunicera den konstnärliga visionen långt innan inspelningen börjar. Verktygen har använts i flera långfilms-produktioner och demonstrerats på internationella filmfestivaler och -konferenser.

Läs mer om forskningsprojektet