Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

RefleX

Person- och maskinsäkerhet i industriella miljöer

Forskningsprojektet har undersökt tekniska lösningar att skydda arbetare på industriella arbetsplatser mot påkörningar av tunga industriella fordon. Forskningen har resulterat i en innovativ kamera-baserad produkt som kommer bidra till att minska arbetsplatsolyckor i lager, gruvor, eller på byggarbetsplatser genom att uppmärksamma maskinförarna om människor i närheten av maskinen.

Läs mer om forskningsprojektet