Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

Reliability Centered Asset Management

with electric power system applications

Projektet syftar till att utveckla matematiska modeller för att prediktera fel för komponenter och modellera tillförlitlighet för elkrafttekniska system. Övergripande mål att att ge beslutsunderlag för smarta strategier för tillgångsförvaltning (asset management). Digitaliseringen har givit möjlighet till nya typer av metoder och modeller.

Läs mer om forskningsprojektet