Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

ReSpace

Vår innovation kopplar automatiskt fysiska miljöer mot digitala modeller (BIM) vilket möjliggör interaktiv visualisering av digital information som hologram i den byggda miljön, vilket kan användas för smart planering, konstruktion, styrning och underhåll av fastigheter.

Teknologin bygger på en unik maskininlärnings-algoritm (artificiell intelligens) som från dataströmmen från en HoloLens eller mobiltelefon identifierar och positionerar detaljer såsom väggar, dörrar och fönster. Fullt utvecklad kommer vi att kunna matcha objekt i rummet med objekt tillgängliga i databaser såsom BIM Objects.

Läs mer om forskningsprojektet