Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Sensorfusion

Sensorfusion möjliggör skapande av ny förfinad information från ett antal olika sensorer.

Virtuella sensorer är ett exempel, där man ersätter en dyr sensor, eller sensorer som inte finns att köpa, med ett flertal andra sensorer och programvara. Vår forskning har ett vitt spektrum av olika applikationsområden. Innovationer sker i samverkan med svensk systembyggande industri, partnerskapsprogram, eller genom en handfull avknoppningsföretag från forskningsgruppen.

 

Läs mer om forskningsprojektet