Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur, smarta produkter och tjänster

SSF Time-Critical Clouds (TCC)

Projektet SSF TCC utvecklar intelligenta digitala infrastrukturer med förmåga till kostnadseffektiv tjänsteleverans med kvantifierbar pålitlighet och robusthet.

Det faktiska resultatet är ett bättre utnyttjande av nätverksresurser så att fler användare kan vara uppkopplade utan att mer hårdvara krävs. Det i sig kan leda till en mer robust kundbas samt till en mer energieffektiv infrastruktur.

Läs mer om forskningsprojektet