Ansökningsguide IVAs 100-lista - steg för steg

Tycker du att ditt forskningsprojekt bör vara med på IVAs 100-lista 2021? Här kan du läsa om hur du går till väga för att ansöka, vilka frågor vi ställer om din forskning, och vad som händer när du skickat in din ansökan.

Så här ansöker du - steg för steg

 1. Läs först igenom den här guiden, och den fördjupade information vi länkar till! 
 2. Säkerställ att din forskning uppfyller kriterierna för årets tema: Från kunskap till hållbar krisberedskap. Här kan du läsa mer om vad vi söker till 2021 års lista. 
 3. Läs igenom vår Q&A om 100-listan som beskriver närmare hur ansökan och urval går till, och vad som kommer bedömas i din ansökan.  
 4. Starta din ansökan genom att logga in i portalen r2b.awardsplatform.com och välj Starta bidrag. På startsidan finns tydliga angivelser om hur du gör för att skapa ett konto, eller logga in direkt om du använt AwardForce tidigare.  
 5. Välj kategori = tillämpningsområde, och uppge ett namn på din forskning/ansökan. 
 6. I formuläret anges vid varje fråga vad vi vill ha svar på. Du hittar också information som du kan ta stöd av då du skriver din ansökan under fliken Mer information 
 7. Om du vill kan du komplettera dina svar med exempelvis en film eller bilder som du bifogar direkt i formuläret.  
 8. Kom ihåg att spara om du inte gör klart din ansökan på en gång – du kan logga ut och in igen för att ändra eller komplettera ända tills du väljer att skicka in.  
 9. Skicka in din ansökan så snart som möjligt - ansökningsperioden är öppen till den 22 mars. 
 10. Lycka till – vi ser fram emot din ansökan!  

Det här frågar vi i ansökan - kortfattad översikt

 • Din forskning Vi efterfrågar både en mycket kort och en lite längre beskrivning av forskningen, och svar på frågor kopplade till urvalskriterierna. 
  • Din "sälj-pitch" (Max 500 tecken)  
  • Beskriv din forskning (Max 1200 tecken) 
  • Potential - Hur kan forskningen ge nytta för användare, företag och samhälle? (Max 700 tecken) 
  • Forskarens, eller ditt teams, kapacitet för genomförande (Max 500 tecken). 
  • Aktualitet – tidsaspekt och mognad - hur ”färdig” forskningsidén och resultaten är i relation till marknaden (Max 500 tecken) 
  • Originalitet - Vad är unikt, nyskapande och innovativt? (Max 500 tecken) 
  • Hållbarhet- forskningsprojektets förhållningssätt till hållbarhet och påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs)(Max 500 tecken) 
  • Vad behövs för att forskningen ska nyttiggöras?   
 • Rättigheter  
  • Er hantering av immaterialrätt och immateriella tillgångar. 
  • Försäkran att du har rätt att företräda forskningen och har förståelse för hantering av sekretess. 
  • Tankar om affärsmodeller och strategier (frivillig att besvara men stärker din ansökan).

Stöd och hjälp

 • Ta gärna kontakt med den innovationsstödjande verksamheten vid ditt lärosäte – de kan ge dig stöd och vägledning. Hitta ditt innovationsstöd här 

 • R2Bs partner PRV ger dig stöd i frågor om immaterialrättigheter och immateriella tillgångar i den här filmen.
 • Behöver du hjälp med att besvara frågan om hur din forskning förhåller sig till hållbarhetsmålen? Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) har utvecklat ett online-verktyg för att enkelt utvärdera ett projekts påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs). Lär dig mer och kom igång här.

När din ansökan är inskickad  

 • Alla inkomna ansökningar kontrolleras av en granskningsgrupp som säkerställer att forskningen är inom rätt område, och uppfyller kriterierna.
 • Vår urvalskommitté går därefter igenom samtliga kompletta ansökningar och överlämnar sina bedömningar till R2Bs styrgrupp, som tar det slutliga beslutet om vilka forskningsprojekt som ska presenteras på 100-listan.
 • En beredningsgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra urvalsprocessen är delaktig i alla steg. 
 • Besked om vilka forskningsprojekt som valts ut till 100-listan meddelas i början på maj. Utvalda forskare ombeds bekräfta sin medverkan, och eventuellt komplettera med exempelvis bild inför publicering. 
 • 100-listan 2021 offentliggörs den 10 maj.