Ansökningsguide IVAs 100-lista - steg för steg

Ansökan till IVAs 100-lista 2022 är öppen från den 10 januari till och med den 28 februari. Här kan du läsa om hur du och ditt team går till väga för att ansöka, vilka frågor vi ställer om forskningen, och vad som händer när du skickat in din ansökan.

For information in English

Så här går ansökan till - steg för steg

 1. Läs först igenom den här guiden, och den fördjupade information vi länkar till! 
 2. Säkerställ att din/er forskning uppfyller kriterierna för årets tema.
 3. Läs igenom vår Q&A om 100-listan som beskriver närmare hur ansökan och urval går till, och vad som kommer bedömas i ansökan.  
 4. Starta ansökan genom att logga in i portalen r2b.awardsplatform.com och välj Starta bidrag. På startsidan finns tydliga angivelser om hur du gör för att skapa ett konto, eller logga in direkt om du använt AwardForce tidigare.  
 5. Välj kategori = tillämpningsområde, och uppge ett namn på er forskning/ansökan. 
 6. I formuläret anges vid varje fråga vad vi vill ha svar på. Du hittar också information som du kan ta stöd av då du skriver ansökan under fliken Mer information 
 7. Om du vill kan du komplettera dina svar med exempelvis en film eller bilder som du bifogar direkt i formuläret.  
 8. Kom ihåg att spara om du inte gör klart din ansökan på en gång – du kan logga ut och in igen för att ändra eller komplettera ända tills du väljer att skicka in.  
 9. Skicka in din ansökan så snart som möjligt - ansökningsperioden är öppen till och med den 28 februari. 
 10. Lycka till – vi ser fram emot din ansökan!  

Det här frågar vi i ansökan - kortfattad översikt

 • Din/er forskning Vi efterfrågar både en mycket kort och en lite längre beskrivning av forskningen, och svar på frågor kopplade till urvalskriterierna. 
  • Er "sälj-pitch" (Max 500 tecken)  
  • Beskriv forskningen (Max 1200 tecken) 
  • Potential - Hur kan forskningen ge nytta för användare, företag och samhälle? (Max 700 tecken) 
  • Forskarens, eller forskarteamets, kapacitet för genomförande (Max 500 tecken). 
  • Aktualitet – tidsaspekt och mognad - hur ”färdig” forskningsidén och resultaten är i relation till marknaden (Max 500 tecken) 
  • Originalitet - Vad är unikt, nyskapande och innovativt? (Max 500 tecken) 
  • Hållbarhet - forskningsprojektets förhållning till hållbarhet och påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs)(Max 500 tecken) 
  • Vad behövs för att forskningen ska nyttiggöras?   
 • Rättigheter  
  • Er hantering av immaterialrätt och immateriella tillgångar. 
  • Försäkran att du har rätt att företräda forskningen och har förståelse för hantering av sekretess. 
  • Tankar om affärsmodeller och strategier (frivillig att besvara men stärker din ansökan).

Stöd och hjälp

 • Kontakta gärna den innovationsstödjande verksamheten vid ditt lärosäte – de kan ge dig stöd och vägledning. Hitta ditt innovationsstöd här 

 • R2Bs partner PRV ger dig stöd i frågor om immaterialrättigheter och immateriella tillgångar i den här filmen.
 • Behöver du hjälp med frågan om hur din forskning förhåller sig till hållbarhetsmålen? Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) har utvecklat ett online-verktyg för att enkelt utvärdera ett projekts påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs). Lär dig mer och kom igång här.

När ansökan är inskickad  

 • Alla inkomna ansökningar kontrolleras av en granskningsgrupp som säkerställer att forskningen är inom rätt område, och uppfyller kriterierna.
 • Vår urvalskommitté går därefter igenom samtliga kompletta ansökningar och överlämnar sina bedömningar till R2Bs styrgrupp, som tar det slutliga beslutet om vilka forskningsprojekt som ska presenteras på 100-listan.
 • En beredningsgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra urvalsprocessen är delaktig i alla steg. 
 • Besked om vilka forskningsprojekt som valts ut till 100-listan meddelas i början på maj. Utvalda forskare ombeds bekräfta sin medverkan, och eventuellt komplettera ansökan med exempelvis bild inför publicering. 
 • 100-listan 2022 offentliggörs den 10 maj (preliminärt datum).  

Vad ger det att bli utvald till IVAs 100-lista?

100-listan är ett unikt skyltfönster som kan ge forskningsprojekt ökade möjligheter att komma till faktisk nytta, genom samverkan med exempelvis näringslivet. IVA och projektets partners arbetar aktivt, både vid 100-listans offentliggörande och löpande under året, med att skapa intresse och uppmärksamhet kring 100-listan och de deltagande projekten.

Representanter för de utvalda forskningsprojekten erbjuds att delta i skräddarsydda aktiviteter som syftar till att öka möjligheterna till samverkan kring nyttiggörande. För en stor andel av deltagarna har platsen på någon av IVAs 100-listor lett till ökade kontakter med näringslivet, andra forskare och andra värdefulla kontakter. Många upplever också att deltagandet gett dem ökad kunskap om innovationsstöd, näringslivets perspektiv på forskning och möjligheter till praktisk tillämpning.

9 av 10 deltagare rekommenderar andra forskare att ansöka!
(Enligt vår utvärdering av IVAs 100-lista 2021)