Ditt deltagande i R2B Summit

Information till forskare från IVAs 100-listor som tackat ja till att presentera sin forskning för företagsrepresentanter och andra intressenter under R2B Summit 2022 den 11 oktober. Vi är glada att du vill vara med - här går vi igenom det du behöver tänka på inför ditt deltagande!
Summit2019genre.jpg

R2B Sessions - fördjupade presentationer 

Vårt mötesformat R2B Sessions är en del av R2B Summit, där vi ger ett begränsat antal forskare per möte möjlighet att presentera och diskutera sin forskning med inbjudna deltagare. 

Syftet med R2B Sessions är att ge mer än en vanlig presentation genom att skapa utrymme för dialog och frågor, och därigenom en mer fördjupad förståelse av ditt forskningsprojekt och dina tankar kring nyttigörande. Dialogformen ger också dig som forskare möjlighet att få värdefull återkoppling och svar på frågor från tilltänkta eller tänkbara målgrupper eller samarbetspartners. 

Praktiska detaljer

Varje Session pågår i en timme, där tid och fokus fördelas lika på 5-6 deltagande forskare. Faciliatorer hjälper till att hålla tider och fördela ordet. 

Om någon av de deltagande forskarna har behov av det så genomförs mötet på engelska istället för svenska - detta meddelas i så fall på förhand. 

Din uppgift som forskare är:  

 • Att kunna presentera dina viktigaste budskap på kort tid,  max 3 minuter. 
  Presentationen ska vara anpassad för att skapa intresse för samverkan kring utveckling av innovation och affärer. Dvs. berätta ur ett perspektiv som beskriver tillämpning, tänkta avnämare och affärs- och innovationspotentialen. Presentationen bör besvara:
  • Vilket problem försöker du lösa? (i det breda sammanhanget) 
  • Vad är din lösning på problemet? (det speciella med just din lösning) 
  • Varför ska jag bry mig? (nyttan för användarna) 
  • Vad söker du? (samarbetspartners, mentorer, etc. OBS! ej finansiering)
 • Att vara väl förberedd på att kunna svara på frågor och prata om din forskning med fokus på ovanstående punkter - och ha gärna med dig frågor du själv vill ha svar på. 

Till din hjälp har du: 

 • Möjlighet att använda dig av bildmaterial såsom Power-Point eller film om du tycker att det tillför ett värde till din presentation

 • Praktiskt stöd och moderering av frågor av representanter från IVA i mötesrummet. 

Goda råd! 

 • Förberedelse är A och O - lägg tid och energi på det! 
 • Be om coaching, pitchträning och stöd med dina förberedelser, exempelvis från din lokala innovationsstödjande verksamhet. Vi rekommenderar att ta kontakt i god tid innan mötet för att optimera din presentation. 

 • Testa din presentation, gärna på människor som inte arbetar inom samma område som du. Be dem att återberätta presentationen för dig. Då får du ett kvitto på hur mycket de har förstått och kan justera presentationen därefter.

Experten tipsar!

Anders Sahlman, som är forskningskommunikatör och presentationscoach, delar med sig av några av värdefulla tips till dig som ska presentera din forskning. 

Att delta i aktiviteter som arrangeras av IVAs projekt R2B är alltid frivilligt. Resultat som deltagandet möjliggör tillfaller deltagaren eller dess representant. Kontakter som uppstår, affärsmöjligheter och affärsöverenskommelser som träffas genom R2Bs aktiviteter ansvarar parterna för sinsemellan. IVA lämnar inte några garantier för att kontakter uppstår men anstränger sig för att skapa möjligheter till värdefulla kontakter. 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50