Ditt deltagande i R2B Summit den 18 mars

Information till dig som valts ut att representera ett av forskningsprojekten från IVAs 100-lista för 100 särskilt inbjudna företagsrepresentanter på årets R2B Summit på IVA i Stockholm den 18 mars 2020. R2B Summit arrangeras i år för andra gången av IVAs projekt Research2Business som är en långsiktig satsning som IVA driver för att främja samverkan mellan forskare och näringslivet.
publikistämning.jpg

Totalt har 50 forskningsprojekt valts ut att delta och var och en av er kommer att få presentera sig dels på den stora scenen för samtliga deltagare under en minut vardera, samt i mindre grupper under eftermiddagen där det också kommer att ges tid och utrymme för frågor och diskussion. Presentationerna syftar till att förmedla en så rättvis och intresseväckande bild av forskningen som möjligt med fokus på dess potential för utveckling av innovation och affärsmöjligheter – dessutom på kort tid.    

Hur bidrar din forskning till att uppnå hållbarhetsmålen? Testa med SDG Impact Assesment Tool – ett gratis självskattningsverktyg 

En sak som kan vara bra att lyfta fram i din presentation är på vilket sätt din forskning bidrar till att lösa hållbarhetsutmaningen. Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) har utvecklat ett online-verktyg för att enkelt utvärdera ett projekts eller en innovations påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs). Verktyget kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för hållbarhetsfrågans komplexitet, de olika aspekterna av hållbarhetsmålen, och dina prioriteringar i förhållande till din ambition att med din forskning bidra till att uppnå målen. Lär dig mer och kom igång här.

En minuts presentation på scen i plenum - forskningskavalkad 

Den första delen av programmet kommer att innehålla totalt fyra ”forskningskavalkader”. Varje kavalkad, som introduceras av moderatorn, rymmer upp till 13 forskare som i tur och ordning efter varandra presenterar sin forskning på en minut. Syftet är att ge alla en snabb och intresseväckande introduktion till varje forskningsprojekt. 

Din uppgift och utmaning är: 

 • Att framföra dina viktigaste budskap på högst en minut. Det är helt avgörande att du håller dig inom den tidsatta ramen då samtliga forskare kommer att presentera efter varandra på scen.  

 • Tänka på att forskningsprojektet ska presenteras för att intressera företag för samverkan avseende utveckling av innovation och affärer. Dvs. berätta ur ett perspektiv som beskriver tillämpning, tänkta avnämare och affärs- och innovationspotentialen. 

 • Att genomföra presentationen på engelska 

 • Att presentera utan Power Points  

Det är bra om din presentation besvarar följande frågor:  

 • Vilket problem försöker du lösa? (i det breda sammanhanget)  

 • Vad är din lösning på problemet? (det speciella med just din lösning)  

 • Varför ska jag bry mig? (nyttan för användarna)  

 • Eventuellt: Vad söker du? (samarbetspartners, mentorer, etc. OBS! ej finansiering) 

Till din hjälp på plats har du: 

 • Instruktioner, genomgång och pep-talk med våra experter på morgonen före framträdandet. 

 • Ditt namn, titel på ditt forskningsprojekt och lärosätesanknytning på storbildsskärm bakom dig under presentationen. 

 • En nedräkningsklocka kommer att visas framför dig och stöd av vår moderator som ser till att tiderna följs. 

Fördjupade presentationer i mindre mötesrum 

Under eftermiddagen kommer du att få berätta mer om din forskning i ett mindre mötesrum, där upp till 20 företagsrepresentanter per gång kommer att möta dig och fyra andra forskare för att få en fylligare förståelse för forskningens potential och nytta. Aktiviteten genomförs två gånger, vilket innebär att du kommer att få möjlighet att här träffa totalt ca 40 företagsrepresentanter.  

Totalt har ni 30 minuter per session till ert förfogande, det vill säga ca 5 minuter per forskningsprojekt. Syftet här är att skapa mer tid till dialog och möjlighet att ge en fördjupad presentation av ditt forskningsprojekt, och du avgör själv vad du vill lyfta fram och hur mycket av den tid du förfogar över som du vill lämna för samtal och frågor.  

Till din hjälp på plats har du: 

 • Möjlighet att använda dig av bildmaterial såsom Power-Point om du tycker att det tillför ett värde till din presentation.  

 • Praktisk hjälp av representanter från IVA i mötesrummet. 

 • Rådgivare från Sveriges innovationsstödjande verksamheter som har till uppgift att facilitera dialogen mellan dig som forskare och medverkande företag.  

Rådgivare med olika lärosätesanknytning kommer att finnas tillgängliga under hela dagen som stöd. Se dem som din hjälpande hand i interaktionen med företagsrepresentanter. 

Goda råd! 

 • Be om coaching och pitchträning från den lokala innovationsstödjande verksamheten. Vi rekommenderar att ta kontakt i god tid för att optimera din presentation. 

 • Ta del av fler råd och rekommendationer från oss på vår webbplats som kommer att uppdateras löpande. 

 • Testa din presentation på människor som inte arbetar inom samma område som du. Be dem att återberätta presentationen för dig. Då får du ett kvitto på hur mycket de har förstått och kan justera presentationen därefter.

Experten tipsar!

Anders Sahlman, coach och projektledare för Forskar Grand Prix-finalen kommer att moderera årets R2B Summit. Här kan du ta del av några av hans värdefulla tips till dig som ska göra en presentation om forskning. 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50