Ditt deltagande i R2B Sessions

Information till forskare från IVAs 100-lista som tackat ja till att presentera sin forskning för företagsrepresentanter och andra intressenter under någon av våra digitala R2B Sessions.
genresessions.jpg

R2B Sessions - fördjupade presentationer i digitala mötesrum 

Vårt mötesformat R2B Sessions kom till då coronapandemin förhindrade oss att arrangera fysiska möten, som ett sätt att ändå erbjuda utvalda forskare att träffa och presentera sin forskning för representanter för näringslivet. 

Exakt hur långa mötena är, liksom antalet presenterande forskare och inbjudna deltagare, varierar beroende på mötestillfälle. 

Syftet med R2B Sessions är att ge mer än en vanlig presentation genom att skapa mer tid till dialog och möjlighet att ge en fördjupad presentation av ditt forskningsprojekt. Du avgör själv i stor utsträckning vad du vill lyfta fram och hur mycket av den tid du förfogar över som du vill lämna för samtal och frågor.  

Din uppgift som forskare är:  

 • Att presentera dina viktigaste budskap på 3-5 minuter. 
  Presentationen ska vara anpassad för att skapa intresse för samverkan avseende utveckling av innovation och affärer i företag. Dvs. berätta ur ett perspektiv som beskriver tillämpning, tänkta avnämare och affärs- och innovationspotentialen. Presentationen bör besvara:
  • Ditt namn, titel på ditt forskningsprojekt och lärosätesanknytning
  • Vilket problem försöker du lösa? (i det breda sammanhanget) 
  • Vad är din lösning på problemet? (det speciella med just din lösning) 
  • Varför ska jag bry mig? (nyttan för användarna) 
  • Vad söker du? (samarbetspartners, mentorer, etc. OBS! ej finansiering)

Till din hjälp  har du: 

 • Möjlighet att använda dig av bildmaterial såsom Power-Point eller film om du tycker att det tillför ett värde till din presentation. Du behöver inte skicka in något på förhand, utan delar själv de bilder du vill visa under presentationen.

 • Praktiskt stöd och moderering av frågor av representanter från IVA i det digitala mötesrummet. 

Goda råd! 

 • Be om coaching, pitchträning och stöd med dina förberedelser, exempelvis från din lokala innovationsstödjande verksamhet. Vi rekommenderar att ta kontakt i god tid för att optimera din presentation. 

 • Testa din presentation på människor som inte arbetar inom samma område som du. Be dem att återberätta presentationen för dig. Då får du ett kvitto på hur mycket de har förstått och kan justera presentationen därefter.

Generella tips vid distansmöten

 • Lär känna de digitala mötesfunktionerna på förhand.
 • En stabil internetanslutning är en förutsättning för bra ljud och bildkvalitet.
 • Använd gärna headset för att höra, och höras, så bra som möjligt.
 • Stäng alltid av din egen mikrofon när du inte pratar för att inte störa mötet.
 • Vet du hur du justerar din ljudvolym? Tips - har du hög volym så pratar du också högt och det kan göra att ljudkvaliteten blir ojämn och stör lyssnarna.
 • Undvik att sitta med ett fönster bakifrån eftersom det gör att du själv syns dåligt. En lugn och ostörd miljö med neutral bakgrund är att föredra.

Experten tipsar!

Anders Sahlman, som är forskningskommunikatör och presentationscoach, delar med sig av några av värdefulla tips till dig som ska presentera din forskning. 

Kontaktinformation

Ellen Frostell
Internationell koordinator
Telefon 073-350 54 72