Forskningsprojekt R2B Summit 2020

Dessa 50 utvalda forskningsprojekt från IVAs 100-lista 2020 deltar i årets digitala R2B Summit den 2 september. Samtliga har fokus på hållbarhet och potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Från textil till dissolvingmassa, igen

Molekylärt Termiskt Solenergisystem

Tillförlitlig och effektiv järnväg

MicroBioRefine

SeaBased

Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag

Biobaserade våtstarka förpackningsmaterial

KOPeration

Incipientus Ultrasound Flow Technologies

BioImpakt – en intelligent plattform för automatiserad riskanalys

Gröna Cellfabriker

Autonomous Aerial Inspection of Ore Passes

Superstarka trådar från nanocellulosa

Energieffektiva minnen för integrerade elektroniska kretsar

Trådlös bakteriesensor för att minska antibiotikaanvändning

Smart urban-mobility approach to car-parking

Hållbar produktion av fettsyror genom jästbioteknik

Nanowater

The Paper Battery Project

MiG BioCooker

Glas och elektroniskt avfall som hållbara framtida källor av metaller

TACK

Avsaltning driven av marina förnybara energikällor

EASYLIFE: Efficient Adjustable SupplY in Local chaIns of Food for consumErs

Fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet

Modelldriven utveckling och beslutsstöd

Konstgjorda antikroppar för unika kostnadseffektiva biologiska testmetoder

Strukturella batterier

StckCell

Mistra Future Fashion

Äta insekter - en smaklig lösning på dagens globala problem?

Oligonukleotider för behandling av inflammatorisk hudsjukdom och viral luftvägsinfektion

FoilCart

OPTIMAT - hälsosamma och hållbara offentliga måltider

Nödlarm för motorcyklister i din smartphone

Celcibus – Ädelmetallfri bränslecellskatalysator

Use2Use - Design för cirkulär konsumtion

DRIVE - Lithium-ion batteries

Re:newcell

Rening av vatten från kvicksilver med hjälp av elektrokemiska legeringar

IFF: Iron for the future

FREE

FUTURE-PROOF CITIES

Grön energilagring

Kiselalger för framtiden

Samproduktion i kraftvärmesektorn

Modvion

Increase the Stability of Next-Generation of Photovoltaic Devices

Monitoring and Prediction through AI