Vill du affärsutveckla forskningsresultat?

Innovationsstödjande verksamheter som innovationskontor och holdingbolag runtom i landet kan hjälpa dig med att ta de första stegen från forskning till affär. De verkar för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap som finns vid våra lärosäten, och finns till för att främja utvecklingen av kunskapsintensiva idéer till innovation.

Innovationsrådgivarna hjälper dig att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig genom den marknadsmässiga, tekniska och institutionella osäkerheten. Förutom kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat erbjuder de bland annat kommunikationsstöd, framtagande av immateriella rättigheter, som patentering och licensiering, kontinuerlig feedback under kommersialiseringsprocessen och samverkan av olika slag.

Innovationsstödjande verksamheter och deras upptagningsområden (lärosäten):

Stöd i frågor om immaterialrättigheter och immateriella tillgångar

PRV ger dig här en lättillgänglig introduktion till immaterialrättigheter och hantering av immateriella tillgångar, inför din ansökan till IVAs 100-lista. Vad menas med begreppen, och varför är de viktiga vid forskningssamverkan?