Har du ett lovande forskningsresultat att affärsutveckla?

Innovationsfrämjande verksamheter som innovationskontor och holdingbolag runtom i landet kan hjälpa dig med att ta de första stegen från forskning till affär. De verkar för nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap som finns vid våra lärosäten, och finns till för att främja utvecklingen av kunskapsintensiva idéer till innovation.

Innovationsrådgivarna hjälper dig att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig genom den marknadsmässiga, tekniska så väl som den institutionella osäkerheten. Förutom kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat, erbjuder de bland annat framtagande av immateriella rättigheter så som patentering och licensiering, kontinuerlig feedback under kommersialiserings-processen och samverkan av olika slag.

Länkar till innovationsstödjande verksamheter vid universiteten: