Forskning för hållbar konkurrenskraft lyfts på IVAs 100-lista 2020

IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Forskningsprojekten på den första 100-listan, som presenterades i mars 2019, har affärspotential med bäring på ämnet digitalisering medan vi på 2020 års lista vill synliggöra forskning med koppling till hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft.

Frågor & svar om IVAs 100-lista

Nomineringen till 100-listan 2020 är stängd - det här händer nu

De angivna forskarna på samtliga kompletta nomineringar kontaktas. För att gå vidare i processen, och ha möjlighet att komma med på 100-listan, måste den person som angetts som representant för forskningsprojektet svara på att de vill gå vidare i urvalsprocessen och fullfölja nomineringen genom att tillhandahålla kompletterande information om sin forskning.

De nominerade ska ha en drivkraft att vilja utveckla sin forskning genom exempelvis affärsutveckling, och kunna ge en fördjupad beskrivning av forskningen och målet med den.

De fullföljda nomineringarna kontrolleras därefter av en granskningsgrupp som utgörs av Göteborgs universitets innovations- acceleratorbolag med studenter från Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor tillsammans med bolagets vd, Henric Rhedin och Innovation Manager, Anna Holmberg.

En särskild urvalskommitté går därefter igenom samtliga nominerade. Därefter tar styrgruppen för Research2Business  det slutliga beslutet omvilka som bör presenteras på 100-listan.

Urvalskommittén består av 

Anna Danestig, Senior rådgivare externa relationer, PRV
Catrin Gustavsson, Senior Vice President Innovation & New Business, Södra
Charlotta Nordenberg, Enhetschef Malmö universitet innovation, Malmö universitet
Christian Silvasti, VD/Ägare Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB / Coach Produktionslyftet.
Christin Wendel, Strategisk samordnare, PRV
Erik Lindahl Professor i biofysik
Elena Fersman, Research Director, Artificial Intelligence, Ericsson
Eva Lindström, tidigare statssekreterare Näringsdepartementet, ledamot i IVA avd. XI
Göran Stemme Professor, KTH
Hans Enocson, Senior Advisor
Helena Malmqvist, Forskningschef, Jernkontoret
Jan Nordling, Energiexpert IVA
Jan Tengvall, Innovationsrådgivare, Innovation Adviser Grants and Innovation Office
Jane Walerud Techn. Dr. h.c.
Jesper Johansson, VD/CEO, Talent Eye
Katarina Gårdfeldt Docent oorganisk miljökemi Chalmers, Direktör Polarforskningssekretariatet
Lars Gunnar Mattsson Professor em., Mistra Center for Sustainable Markets (Misum), Handelshögskolan i Stockholm
Lars Wiigh, EU-ansvarig och Affärsutvecklingschef, IBM
Maria Svane Fil. Dr. fysikalisk kemi Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Martin Wikström Dr. PhD, Temachef forskning och utbildning, IVA
Mats Deleryd, VD, SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling
Mats Rydehäll, Chef avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation, Högskolan i Skövde
Monica von Schmalensee, Arkitekt SAR/ MSA, Partner White arkitekter
Per Hjertén, Projektledare IVA
Peter Löwenhielm Dr., affärscoach, KI Innovations AB
Pirkko Tamsen Fil.Dr, Konsult inom Life Science, Arandi Innovation AB
Samuel Holmström, VD, Lundqvist Trävaru AB
Sven Löfquist, Chairman, Manomotion AB
Thomas Eldered, Direktör, Recipharm
Ulf Södergren, Styrelseledamot Avdelning 1 ÅF
Victoria Van Camp Tekn. Dr., CTO, AB SKF

Från kunskap till hållbar konkurrenskraft

Till IVAs 100-lista 2020 efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. 

De senaste decenniernas teknikutveckling har accelererat utan historiskt motstycke, vilket har lett till ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard för många människor - men dessvärre också till miljöproblem och klimatförändringar.  

Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri kan bidra till en mer hållbar tillväxt, och därför är den forskning som bedrivs på högskolor och universitet viktig. Lika viktigt är att den akademiska forskningen omsätts till faktisk nytta: samspelet mellan forskning och näringsliv kan växla upp innovationstakten för att möta framtidens komplexa utmaningar och skapa nya möjligheter till hållbar konkurrenskraft. 

Forskningen ska vara tillämpbar inom något av områdena:

 • Smart industri 
 • Resurs- och energieffektivitet 
 • Samhälle och välfärd 
 • Infrastruktur 
 • Smarta produkter och tjänster 
 • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi 

 Tillämpningen vi söker ska vara inom något eller några konkreta områden, såsom: 

 • Livsmedel 
 • Life science  
 • Textil och plast  
 • Kapitalvaror i konsumentled 
 • Mobilitet, gods- och persontransporter 
 • Råvaror och material  
 • Byggande och boende 
 • Finanser 
 • Ledarskap och organisering  
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 
 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk