Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Årsrotationsmodell för energieffektiv odling av marina mikroalger

Energieffektiv odling av marina mikroalger för produktion av biomassa.

Samhället står inför stora utmaningar med att producera tillräcklig mängd biomassa för energi och materialtillverkning. Mikroalger är rika på olja och har stor potential som komplement till biomassa från skog och jordbruk. Den största utmaningen med mikroalger som förnybar råvara är att uppnå hög produktion med minimal energiförbrukning. Projektets övergripande mål är att vidareutveckla energieffektiv produktion av mikroalgsbaserad biomassa till bioenergi och biomaterialindustri, genom ett rotationssystem baserat på säsongsanpassade mikroalgarter.

Läs mer om forskningsprojektet