Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Avancerade kylningsmetoder för utveckling av hållbara avancerade metaller

Avancerad kylning är nyckeln till utvecklingen av hållbara avancerade metaller med bättre prestanda och höjd kvalité, vilket stärker metallindustrins konkurrenskraft.
bild_moshfegh.jpg

Det finns en kontinuerlig efterfrågan på mer avancerade kyltekniska tillverkningsmetoder inom stålindustrin för att producera stål med förbättrad kvalitet. Vår forskning på Impinging jet och impinging spray innebär flexibla industriella tekniker för kylning av stål. Forskningsmålet är att tillämpa dessa nyutvecklade kyltekniker i industriella applikationer för att producera stål med utmärkta egenskaper med mindre miljöpåverkan och minskad användning av legeringsämnen till lägre kostnad.

Läs mer om forskningsprojektet