Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

BioImpakt – en intelligent plattform för automatiserad riskanalys

Utveckling av förbättrad och automatiserad biologisk riskanalys för att säkerställa ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

BioImpakt arbetar med utveckling av datorassisterad biologisk riskanalys. Processen där biologiska rådata ska analyseras är tidskrävande och ofta svårtolkad. För att underlätta riskanalys utvecklar BioImpakt AI-baserade metoder för hantering och tolkning av data. Målet är datoriserade metoder med hög precision att avgöra vad som kan återvinnas, ingå i nya material och applikationer och stödja utvecklingen av ett hållbart samhälle med en fungerande cirkulär ekonomi.

Läs mer om forskningsprojektet