Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Cat2Frac

Textilier, byggmaterial, kemikalier och biodrivmedel från outnyttjade skogsrester.

Enligt BP:s senaste rapport kommer den fossil-råoljan att ta slut om 50 år. Vi behöver en ny källa för alla våra behov inom transporter, material, kemikalier och mediciner. Genom Cat2Frac-metoden så splittas träråvara upp till bitar som kan användas för våra ovan nämnda behov genom grönkemi. Iom att GROT kan användas så konkurrerar inte tekniken med andra industrier om råvaran. Genom tekniken blir Sverige självförsörjande på material, drivmedel och kemikalier.

Läs mer om forskningsprojektet