Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Celcibus – Ädelmetallfri bränslecellskatalysator

Hållbart, billigt och möjliggörande alternativ till platina.

Bränsleceller drivs av vätgas och kompletterar batterier för drift av elfordon och i andra applikationer. Vi har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av. Patent har godkänts i sju länder och bolaget Celcibus AB etablerats för vidareutveckling och kommersialisering. Målet är att erbjuda en billigare och miljövänligare bränslecell. Nu utvärderas en första prototyp i full skala.

Läs mer om forskningsprojektet