Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län

Verktyg som hjälper företag och kommuner att bli mer cirkulära.
cirkular_ekonomi_kronoberg_kalmar_symbol1.png

Forskningen ska bidra till en cirkulär omställning. Forskare i entreprenörskap och design stöttar, genom aktionsforskning, företag och kommuner att bli mer cirkulära. Genom forskningen utvecklas också verktyg för en cirkulär omställning som är baserade på affärsmodellering, metadesign och normkritik. Dessa verktyg ska bli tillgängliga och komma fler till nytta efter projektets slut.

Läs mer om forskningsprojektet