Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion som tjänst

Digital tvilling för beslutstöd och resursoptimering i tjänstebaserade affärsmodeller.
magnus_lfstrand.jpg

Projektet utvecklar en digital tvilling (mjukvaruplattform) för förbättrat prediktivt underhållsbeslutsstöd, för att stödja tjänstebaserade affärsmodeller. Innovationen ligger i kombinationen av (i) modellering och simulering av tillgänglighet och underhåll i produktionsprocesser, (ii) datainsamling, analys och kommunikation av data, och (iii) logisk modellering av representation av processer, varningar och fel i produktionsprocesser. Affärspotentialen och nyttan förvekligas genom den tillgänglighetsoptimering, resursoptimenring och riskminimering som den digitala tvillingen möjliggör för tillverkningsindustrin och processindustrin.

Läs mer om forskningsprojektet