Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

EASYLIFE: Efficient Adjustable SupplY in Local chaIns of Food for consumErs

Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder.

EASYLIFE ökar möjligheterna till en effektiv e-handel av livsmedel genom att sänka distributionströskeln, vilket leder till större möjligheter till småskaligt entreprenörskap och fler nystartade företag i gränslandet mellan lokalproducerad mat och handel. Projekts nytta för småskaliga producenter av mat ligger också i att den föreslagna lösningen ökar nyttan för aktuella kundsegment, vilket ökar försäljningen av lokalproducerad mat. Därmed ökar möjligheterna för ett landsbygdsbaserat entreprenörskap i gränslandet mellan matproduktion och detaljhandel.

Läs mer om forskningsprojektet