Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande

Vi utvecklar och tillämpar metoder för ett effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande i privat och offentlig sektor.
decideit2 (1).png

Att inte ta beslutshanteringen på allvar blir i allmänhet dyrbart. Beslut fattas inte desto mindre vanligen under helt felaktiga föreställningar och många organisationer lever i föreställningen att det räcker med olika grader av intuition och att införa statiska regelstrukturer. Detta är felaktigt och vi har utvecklat modeller och algoritmer för att istället stödja ett analytiskt, systematiserat och tydligt beslutsfattande för att åstadkomma kvalitet i mål- och strategiarbete inom olika sektorer.

Läs mer om forskningsprojektet