Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

EKG-sensor för mobila tillämpningar

Tekniskt genombrott inom EKG-sensorer.

De elektroder som finns ger vid mobila tillämpningar förvrängda EKG som kan leda till felaktig diagnos. Med hjälp av vår unika kännedom om uppkomstmekanismerna för rörelsestörningar har vi kunnat konstruera en ny förbättrad elektrod som radikalt minskar störningarna. Vår innovation skyddas av patent och har mycket stor marknadspotental. Ett bolag Piotrode Medical är bildad kring tekniken och kontakter pågår med nationella och internationella aktörer inom området.

Läs mer om forskningsprojektet