Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

ePilot

ePilot – en innovationsplattform för järnväg.
epilot.jpg

ePilot är en innovationsplattform som möjliggör skapandet av innovationer för järnvägens ekosystem genom eMaintenance och Industrial AI. Forskningen inom ePilot har resulterat i ett ramverk som underlättar att bedriva förändringsarbete i digitalisering genom att möta digitaliseringens säregenskaper. Ramverkets huvudpelare består av: eGovernance, eChange Management och eCollaboration. Vår forskning skapar förutsättningar att implementera AI-baserade verktyg för att optimera drift och underhåll av järnvägssystemet. ePilot underlättar förändringsarbetet mot en digitaliserad järnväg.

Läs mer om forskningsprojektet