Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

FlexDyer

En resurseffektiv färgningsprocess anpassad till dagens textilindustri.

FlexDyer möter dagens behov av flexibel och resurseffektiv textilproduktion. I takt med global tillväxt och välfärd ökar behovet av textil. Fler aktörer på marknaden ställer också krav på bättre anpassning och flexibilitet i textilindustrin. Branschen måste ställa om och klara att producera efter verkligt behov. Utan krav på produktionsstorlek kommer FlexDyer effektivt minska behovet av vatten, energi och kemikalier och bidra till lägre emissioner - samtidigt högre produktkvalitet och lönsamhet.

Läs mer om forskningsprojektet