Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

FoilCart

Flygande elbåtar - är det framtiden?
10.jpg

Eldrift är en möjliggörare för fossilfria transporter till sjöss. Att rakt av elektrifiera båtar i dag på samma sätt som bilar är dock inte konkurrenskraftigt på grund av skillnader i driftförhållanden. Genom detta forskningsprojekt studeras nya eldrivna bärplanskoncept som möjliggör energibesparingar med upp till 70% i ett väldigt kompakt format. Kombinationen eldrift och bärplan kan på allvar erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens fossildrivna båtar.

Läs mer om forskningsprojektet