Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Förventilering av containrar för bättre arbetsmiljö

Ny metod för snabb och enkel ventilering av sjöfartscontainrar minskar risken för farlig kemisk exponering under urlastning.

Containrar har möjliggjort en explosionsartad utveckling av internationell handel. Containern är ett slutet utrymme utan naturlig ventilation och vi har ofta uppmätt höga nivåer av farliga ämnen bl.a. cancerogena ämnen. Vi har utvecklat och patentsökt en metod för att enkelt och snabbt ventilera containrar innan urlastning. Marknaden är potentiellt stor eftersom uppskattningsvis 250 miljoner sjöfartscontainrar lastas ur per år. Aktörer i branschen har redan visat stort intresse för metoden.

Läs mer om forskningsprojektet