Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Framtidens antibiotika

Vi försöker att identifiera nya molekyler med antibakteriell effekt som kan utvecklas vidare till morgondagens läkemedel för att bekämpa resistens.

Projektet ENABLE finansieras av IMI (Innovative Medicine Initiative) och syftar till att främja utvecklingen av lovande nya antibiotika som riktar sig mot gramnegativa bakterier såsom Escherichia coli. ENABLE är ett samarbete mellan Europeiska universitet, läkemedelsföretag, småföretag samt forskningsinstitut. Inom ramen för ENABLE utvecklas också en läkemedelskandidat med ursprung i Anders Karléns forskningsgrupp.

Läs mer om forskningsprojektet