Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Framtidsadaptiv design för cirkulär ekonomi

Genom en anpassad produktdesign för att kunna bevara materiella och ekonomiska värden, kan övergången mot en cirkulär ekonomi påskyndas.

Framtidsadaptiva produkter kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en anpassad produktdesign för förlängd livslängd som klarar förändringar av kundbehov, nyttjandegrad, ny lagstiftning mm. Detta kan åstadkommas genom en produktarkitektur för robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet avs. ny estetik, funktionalitet, energieffektivare teknik mm. Framtidsadaptiva produkter passar för produkt tjänstesystem (PSS) där existerande produkter utgör plattformar för kontinuerlig tjänsteinnovation där hårdvaran kan bevaras längre genom att nytt tjänsteinnehåll kan adderas under användningstiden.

Läs mer om forskningsprojektet