Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

FREE

Pilotens genomförbarhet för förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader.

FREE-projektet syftar till att öka penetrationen av förnybar energi och energilagringsteknologier inom byggsektorn. Studien kommer också att undersöka hur befintliga fjärrvärmenät kan påverkas av integrationen av förnybara energikällor, lagringssystem och mikrogrid hos slutanvändarna. Detta projekt kommer att tillhandahålla banbrytande innovativa teknologilösningar, verktyg för implementering, riktlinjer och nya affärsmodeller för att stödja synergier mellan energivektorer inom byggsektorn, som kommer att kommersialiseras för stadsplaneringsaktiviteter och för elnäthantering.

Läs mer om forskningsprojektet