Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

FUTURE-PROOF CITIES

Företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer.
fpcbild.jpg

Projektet om 12 doktorandprojekt är en unik satsning på forskning inom hållbar stadsutveckling i nära samverkan med näringslivet och Högskolorna i Dalarna och Mälardalen. Doktoranderna blir anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten. Fokus ligger på att integrera fyra utmaningar 1) Sociala hållbarhets aspekter utifrån invånarnas perspektiv 2) Klimateffektivitet och buffert-kapacitet hos cirkulära lösningar för infrastrukturer 3) Styrning och planering 4) Metoder och verktyg för samproduktion.

Läs mer om forskningsprojektet