Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Giving Birth

En ny applikation där snabba beslut kan fattas på ett adekvat och objektivt sätt inom förlossningsvården.

20 000 svenska kvinnor drabbas årligen av en lång och utdragen förlossning pga  s.k. värksvaghet vilket i korthet innebär att värkarna kommer, men är ineffektiva. Detta är ett av förlossningsvårdens största problem. Kvinnan, men även barnet, påverkas negativt både fysiskt och psykiskt. Målet med detta tilltänkta projekt är att utveckla en ny applikation där snabba beslut kan fattas på ett adekvat och objektivt sätt inom förlossningsvården. Metoden kommer ge kvinnor en bättre förlossningsupplevelse och barnet en bättre start i livet.

Läs mer om forskningsprojektet